Hur skulle det vara om livet och arbetet blev enklare?

Livet består av förändringar som vi människor måste förhålla oss till. Ibland är det lätt och ibland är det svårt. Jag anser att alla människor har potential att använda sig av livets förändringar och utvecklas genom livet, om de rätta förutsättningarna ges.

 

Det individuella samtalet som coaching, handledning och samtalsterapi innebär är ett kraftfullt verktyg för dig som vill utvecklas på det personliga eller yrkesmässiga planet. Oavsett om det handlar om en arbetsgrupp eller ett enskilt samtal.

 

Tillsammans hittar vi nya förhållningssätt, söker konkreta lösningar och finner stöd i svåra livssituationer. Målet är att utveckla och följa sina drömmar i livet och växa som människa.

 

Mina kunder är kommuner, landsting, företag och privatpersoner, främst i södra Norrland. Det är medarbetaren som vill gå vidare och utvecklas i sitt arbete och privat, ledaren som vill finna ny energi och kraft, eller du som har kört fast i livet och söker en ny riktning.

 

Individens eller gruppens behov styr upplägget av mitt arbete där utgångspunkten är ett genuint möte och tid för reflektion.

 

 

 

 

Ulla Stenwall  |  Håstagatan 15 E  |  824 43 Hudiksvall  |  070-233 75 78  |  ulla.stenwall@gmail.com

 

Copyright © Ulla Stenwall. Alla rättigheter reserverade.