page css

Professionellt stöd för dig som vill utvecklas.

Det inviduella samtalet är ett kraftfullt verktyg. Jag erbjuder samtalsterapi och handledning till dig som vill utvecklas på det personliga eller yrkesmässiga planet. Välkommen till min mottagning i centrala Hudiksvall.

Porträtt av Ulla Stenwall

”You can’t always get what you want, sometimes you get what you need”
– Jagger & Richards

Verksamhet

Gräs som vajar i vinden

Gestaltterapi & Samtalsstöd

Vill du bättre förstå dig själv, dina relationer och den situation du befinner dig i? Genom livet möter vi förändringar och motstånd, både i arbetslivet och privat. Vi kan fastna i livskris och längta efter en väg ut. Kanske har du tappat kontakten med det som tidigare fyllde ditt liv med mening och har ett behov av att reda ut diffusa känslor som skaver.

Med individuell samtalsterapi kan du få de verktyg du behöver. Vid första samtalet bestämmer vi omfattningen tillsammans, hur ofta vi ska ses och vad fokus för arbetet ska vara.

Handledning & Coaching

Handledning är en processinriktad metod med fokus på relationer. Syftet är att stärka individen och arbetsgruppen och hitta kraft i arbetet. Att få bolla, reflektera, växa och utmanas i sin personliga yrkesroll, på ett sätt som underlättar vardagen.

Jag erbjuder handledning gruppvis eller på individnivå, för er som arbetar inom offentliga eller privata verksamheter. Omfattningen och målbilden bestäms i samarbete med arbetsgivaren, mig som handledare och gruppen.

Relationer & Medberoende

Alla människor har en stark drivkraft till gemenskap och delaktighet. Vi söker närhet och kontakt. Vill bli mötta och sedda. Oavsett om det handlar om vår uppväxt eller i en kärleksrelation. Därför blir de problem som uppstår i relationer ofta smärtsamma. Medberoende är en speciell problematik, som påverkar alla aspekter i livet.

Tillsammans undersöker vi hur dina relationer påverkar dig, och hur du kan hitta tillbaka till dig själv för att skapa ett meningsfullt liv.

Lite mer om Ulla

Gestaltterapi är en humanistisk terapiform som betonar vikten av relationers betydelse för vår psykiska hälsa. Vi arbetar med att öka medvetenheten i nuet. Utforskar känslor och tankar. Men också mönster, behov och de möjligheter som finns i livet just nu.

Medvetenheten om vår kropp, har en viktig plats i gestaltterapin. Där lagras minnen av sånt vi upplevt. Kroppen ger signaler om hur vi har det, vad som är oavslutat, ouppklarat eller osagt.

I mer än trettio år har jag haft förmånen att arbeta med människor som av olika anledningar vill utvecklas i livet. Som vill navigera både privat och professionellt utifrån sina personliga värderingar. Genom att titta närmare på sig själv och sitt liv, kan vi finna modet att möta oss själv och andra på ett än mer autentiskt sätt.

Oavsett om jag möter dig som terapeut, handledare eller utbildare, utgår vi tillsammans från ett gestaltterapeutiskt synsätt.

Utbildad socionom, handledare och coach. MSc i Gestaltterapi vid Gestaltakademin samt vidareutbildad inom det relationella psykologifältet. Min erfarenhet omfattar också utbildning för yrkesverksamma inom ungdoms- och beroendevården, främst som pedagog. Samt specialiserad familjehemsvård. Du hittar min mottagning i vackra Hudiksvall, och når mig via mail eller telefon.

Porträtt av Ulla Stenwall sittandes vid havet

Hör gärna av dig!
Jag svarar så snart jag kan.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.